UMĚLECKÁ PREZENTACE ALENA JUREČKOVÁ

Umělecká prezentace malířky

Ester Kráľova a bellária a slepice a andělé

Ilustrace obálky Ester Kráľova do knihy Bohuslavy Vargovej, Výběr z díla I., Poezie pro dospělé Slepice a andělé, kterou vydalo Vydavatelství Kulturního sdružení národností a etnik Slovenské republiky, Edice Inakosť, rok 2011. Ilustraci tvoří malba s názvem Autorportrét, v originální velikosti 50×69,5 cm, olej na fotopapíru což je umělecká prezentace.

Slovensky časopis bellária

Ilustrace časopisu Bellária, Ročník 3, číslo 1–2, říjen 2011. Časopis Bellária je první celoslovenský kulturní časopis pro lidi s mentálním postižením, lidi se zkušeností se psychickým onemocněním, sympatizantů a pracovníků v oblasti mentálního a duševního zdraví, pro rozvinutí jejich uměleckého citu, fantazie i humoru a to le také umělecká prezentace.

Slovensky časopis bellária zadní vnitřní obálka

Časopis Bellária je časopis, který má 44 stran. Počínaje obálkou přední a zadní strany, jakož i vnitřní stranou přední a zadní strany obálky jsou barevné ilustrace Ester Kráľovej vlastním jménem Alena Jurečková. Uvnitř časopisu jsou černo – bílé ilustrace na devíti stranách. Na obálce je ilustrace Obloha, 35×35 cm, olej na fotopapíru.

Bellária zadní obálka

Na zadní vnitřní straně obálky je fotka Aleny Jurečkovej, pseudonym Ester Kráľová a je o ní zmíněných pár slov: „Malujem abych žila, žiji protože maluji.“ V křestním listě jsem: Alena Rachel Jurečkova. Ester Kráľová (E. K.) je můj pseudonym. Letos jsem dosáhla Kristovy roky.